Tábory se Stonožkou 2018

Na léto 2018 připravuje Stonožka dva příměstské tábory a jeden pobytový tábor:

 

Název tábora

Termín tábora

Místo konání

Pobytový tábor Sportík

16. - 20. 7. 2018

Nepřívěc u Sobotky

Příměstský tábor Nezmar

20. - 24. 8. 2018

Líbeznice

Příměstský tábor Na kolečkách

27. - 31. 8. 2018

Líbeznice

 

Příměstský tábor Nezmar: 20. - 24. srpna 2018 - již naplněno!

- pro děti od 5 do 9 let (kapacita 20 dětí)

- pro dívky 9 - 12 let (speciální skupina se zaměřením na tvůrčí aktivity - kapacitně omezená na 10 holčiček)

- základna: Líbeznice – Rondel (budova ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích, Měšická 322)

- zaměření na pohybové, poznávací a tvůrčí aktivity

- na programu mimo jiné celodenní autobusový výlet do okolí, bojovka, celotáborová hra

- každý den nová tvůrčí aktivita, pohybové hry venku nebo v tělocvičně

- pod vedením Ing. Miriam Kupkové (tel.: 604 251 990)

- cena 2 100 Kč (u platby do 30. 4. 2018, od 1. 5. do 15. 6. 2018 cena 2 300 Kč, sleva pro sourozence - 100 Kč / každé dítě) - zahrnuje celodenní pitný režim, 2x svačinu, oběd (v restauraci Žlutá karta), lektorné, cenu za dopravu, materiál na tvoření, pomůcky a program

- úhrada táborového poplatku je možná převodem na účet organizace č.: 241718451/0300 (VS: RČ dítěte, poznámka: Nezmar 2018 - jméno dítěte) 

nebo hotově - po domluvě s pí. Kupkovou (tel.: 604 251 990)

Na tábor Nezmar 2018 můžete dítě snadno přihlásit do 31. 5. 2018 prostřednitvím tohoto formuláře.

 

Další infomace a dokumenty k příměstskému táboru Nezmar zveřejníme do konce února 2018:

- táborový řád: 

- základní informace (ohledně termínů odevzdání dokumentace a plateb):

- dokument Prohlášení rodičů (bezinfekčnost a odpovědnost za škodu): 

- tiskopis Zdravotní způsobilost dítěte (potvrzuje dětský lékař): 

 

Pobytový tábor Sportík: 16. - 20. července 2018 - již naplněno!

- pro děti od 6 do 10 let (kapacita 24 dětí)

- místo konání: Nepřívěc u Sobotky - Český ráj, ubytování: Hotel ORT (www.hotelort.cz)

- zaměření na pohybové a sportovní aktivity

- na programu mimo jiné: atletické závody, zumba a aerobic, turistické výlety do okolí, olympiáda

- každý den zaměřený na jiný druh sportu, pohybové hry venku, míčové hry

- pod vedením paní Moniky Šponerové (tel.: 604 549 433)

- cena 3 500 Kč (u platby do 30. 4. 2018, od 1. 5. do 15. 6. 2018 cena 3 700 Kč, sleva pro sourozence - 100 Kč / každé dítě) - zahrnuje celodenní pitný režim, plnou penzi (jídlo 5-krát denně a ubytování), cenu za dopravu vlakem, materiál na tvoření, pomůcky a program

Tábor se bude konat jen po naplnění kapacity (bude potvrzeno přihlášeným účastníkům na začátku března 2018), jinak proběhne ve stejném termínu příměstský tábor!!!

- úhrada táborového poplatku je možná převodem na účet organizace č.: 241718451/0300

(VS: RČ dítěte, poznámka: Sportík 2018 - jméno dítěte) nebo hotově - po domluvě s pí. Kupkovou (tel.: 604 251 990)

Na tábor Sportík 2018 můžete dítě snadno přihlásit prostřednitvím tohoto formuláře.

 

Další infomace a dokumenty k pobytovému táboru Sportík zveřejníme do konce února 2018:

- táborový řád Sportík:

- základní informace (ohledně termínů odevzdání dokumentace a plateb):

- dokument Prohlášení rodičů (bezinfekčnost a odpovědnost za škodu): 

- tiskopis Zdravotní způsobilost dítěte (potvrzuje dětský lékař): 

 

 

Příměstský tábor Na kolečkách: 27. - 31. srpna 2018

- pro děti od 5 do 12 let

- zaměření: in-line bruslení 

- základna: KC Archa v Líbeznicích (Martinova 142)

- ve spolupráci s organizací InlineTalent Praha

- pod vedením certifikovaných intruktorů

- cena 2 290 Kč - zahrnuje pitný režim, svačinu, oběd, lektorné, program

 

Více informací a formuláře k přihlašování najdete na stránkách společnosti InlineTalent Praha -  zde.