Tábory se Stonožkou 2017

Na léto 2017 připravuje Stonožka tři příměstské tábory a jeden pobytový tábor:

 

Název tábora

Termín tábora

Místo konání

Pobytový tábor Sportík

17. - 21. 7. 2017

Nepřívěc u Sobotky

Příměstský tábor Duhové prázdniny

14. - 18. 8. 2017

Líbeznice

Příměstský tábor Nezmar

21. - 25. 8. 2017

Líbeznice

Příměstský tábor Na kolečkách

28. 8. - 1. 9. 2017

Líbeznice

 

Příměstský tábor Nezmar: 21. - 25. srpna 2017 - kapacita naplněna (přijímáme jen náhradníky)!!!

- pro děti od 5 do 9 let (kapacita 20 dětí)

- pro dívky 9 - 12 let (speciální skupina se zaměřením na tvůrčí aktivity - kapacitně omezená na 10 holčiček)

- základna: Líbeznice – Rondel (budova ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích, Měšická 322)

- zaměření na pohybové, poznávací a tvůrčí aktivity

- na programu mimo jiné celodenní autobusový výlet do okolí, bojovka, celotáborová hra

- každý den nová tvůrčí aktivita, pohybové hry venku nebo v tělocvičně

- pod vedením Ing. Miriam Kupkové (tel.: 604 251 990)

- cena 2 100 Kč (u platby do 30. 4. 2017, od 1. 5. cena 2 300 Kč, sleva pro sourozence - 100 Kč / každé dítě) - zahrnuje celodenní pitný režim, 2x svačinu, oběd (v restauraci Žlutá karta), lektorné, cenu za dopravu, materiál na tvoření, pomůcky a program

- úhrada táborového poplatku je možná převodem na účet organizace č.: 241718451/0300 (VS: RČ dítěte, poznámka: Nezmar 2017 - jméno dítěte) 

nebo hotově - po domluvě s pí. Kupkovou (tel.: 604 251 990)

Na tábor Nezmar 2017 můžete dítě snadno přihlásit do 31. 5. 2017 prostřednitvím tohoto formuláře.

 

Další infomace a dokumenty k příměstskému táboru Nezmar zveřejníme do konce února 2017:

- táborový řád: Táborový řád_2017.doc (29696)

- základní informace (ohledně termínů odevzdání dokumentace a plateb): Nezmar_2017_zakladni info.doc (36,5 kB)

- dokument Prohlášení rodičů (bezinfekčnost a odpovědnost za škodu): Nezmar_2017_prohlaseni rodicu.doc (26,5 kB)

- tiskopis Zdravotní způsobilost dítěte (potvrzuje dětský lékař): Posudek-o-zdravotni-zpusobilosti_2017.docx (16,9 kB)

 

Pobytový tábor Sportík: 17. - 21. července 2017 

- pro děti od 6 do 10 let (kapacita 24 dětí)

- místo konání: Nepřívěc u Sobotky - Český ráj, ubytování: Hotel ORT (www.hotelort.cz)

- zaměření na pohybové a sportovní aktivity

- na programu mimo jiné: atletické závody, zumba a aerobic, turistické výlety do okolí, olympiáda

- každý den zaměřený na jiný druh sportu, pohybové hry venku, míčové hry

- pod vedením paní Moniky Šponerové (tel.: 604 549 433)

- cena 3 400 Kč (u platby do 30. 4. 2017, od 1. 5. cena 3 600 Kč, sleva pro sourozence - 100 Kč / každé dítě) - zahrnuje celodenní pitný režim, plnou penzi (jídlo 5-krát denně a ubytování), cenu za dopravu vlakem, materiál na tvoření, pomůcky a program

Tábor se bude konat jen po naplnění kapacity (bude potvrzeno přihlášeným účastníkům na začátku března 2017), jinak proběhne ve stejném termínu příměstský tábor!!!

- úhrada táborového poplatku je možná převodem na účet organizace č.: 241718451/0300

(VS: RČ dítěte, poznámka: Sportík 2017 - jméno dítěte) nebo hotově - po domluvě s pí. Kupkovou (tel.: 604 251 990)

Na tábor Sportík 2017 můžete dítě snadno přihlásit prostřednitvím tohoto formuláře.

 

Další infomace a dokumenty k pobytovému táboru Sportík zveřejníme do konce února 2017:

- táborový řád Sportík: Sportík_2017_Táborový řád.doc (28672)

- základní informace (ohledně termínů odevzdání dokumentace a plateb): Sportík_2017_zakladni info.doc (33280)

- dokument Prohlášení rodičů (bezinfekčnost a odpovědnost za škodu): Sportík_2017_prohlaseni rodicu.doc (28160)

- tiskopis Zdravotní způsobilost dítěte (potvrzuje dětský lékař): Posudek-o-zdravotni-zpusobilosti_2017.docx (16,9 kB)

 

 

Příměstský tábor Duhové prázdniny - s Živou angličtinou: 14. - 18. srpna 2017 

- pro děti od 4 do 11 let (kapacita 20 dětí)

- základna: Líbeznice – Rondel (budova ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích, Měšická 322)

- zaměření na výuku angličtiny hravou formou (2 zábavné hodiny angličtiny s kvalifikovaným lektorem denně)

- na programu mimo jiné hry venku, vycházky do okolí, tvoření, celotáborová hra

- pod vedením Ing. Pavly Zarembové (tel.: 724 755 149, další info: www.zivaanglictina.cz, e-mail: pavla.zarembova@gmail.com)

 

TÁBOR JE VHODNÝ I PRO DĚTI, KTERÉ NENAVŠTĚVUJÍ KROUŽKY ŽIVÉ ANGLIČTINY. DĚTI BUDOU PŘI ANGLIČTINĚ ROZDĚLENY DO SKUPIN PODLE POKROČILOSTI.

 

- cena 2 200 Kč (u platby do 15. 4. 2017, od 16. 4. 2017 cena 2 350 Kč, sleva pro sourozence - 100 Kč / každé dítě) - zahrnuje celodenní pitný režim, 2x svačinu, oběd (v restauraci Žlutá karta), lektorné, cenu za dopravu, materiál na tvoření, pomůcky a program

- úhrada táborového poplatku je možná převodem na účet organizace č.: 241718451/0300 (VS: RČ dítěte, poznámka: Živá angličtina 2017 - jméno dítěte) nebo hotově - po domluvě s pí. Kupkovou (tel.: 604 251 990)

Na tábor můžete dítě snadno přihlásit do 31. 5. 2017 prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Další informace a dokumenty k příměstskému táboru zveřejníme do konce února 2017:

- táborový řád: Táborový řád_2017.doc (29 kB)

- základní informace (ohledně termínů odevzdání dokumentace a plateb): 

- dokument Prohlášení rodičů (bezinfekčnost a odpovědnost za škodu): Duh_prázdniny_2017_prohlaseni rodicu.doc (28160)

- tiskopis Zdravotní způsobilost dítěte (potvrzuje dětský lékař): Posudek-o-zdravotni-zpusobilosti_2017.docx (16,9 kB)

 

Příměstský Tábor na kolečkách: 28. srpna - 1. září 2017

- pro děti od 5 do 12 let

- zaměření: in-line bruslení 

- základna: KC Archa v Líbeznicích (Martinova 142)

- ve spolupráci s organizací In-line Talent Praha

- pod vedením certifikovaných intruktorů

- max. cena 2 199 Kč (u platby do 30. 4. 2017, od 1. 5. cena 2 399 Kč) - zahrnuje pitný režim, svačinu, oběd, lektorné, program

 

Více informací a formuláře k přihlašování najdete zde.